include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Diru Deziraton by , available in its entirety at Smashwords

Diru Deziraton


de Elizabeth MURRY

Traduko: Sequoia EDWARDS
Kovro'bildo: Johanna NYSTRÖM
El'don'ejo: Bervintro


Unua eldono. Por citi:

MURRY Elizabeth "Diru Deziraton", Bervintro 2019.

ISBN 978-0-463-76588-3

De'vena libro'nomo (angle) : Make A Wish

(Esperanto translation copyright © 2019 Bervintro. All rights reserved.)

Resumo: "Infer'ano kontraŭ'iras sian estron por trovi amon."

Notoj


1. Oni bezonas scii 700 radikojn por legi ĉi rakonton.


2. Proka = proksima.


3. La aŭ-formo ("preskaŭ, antaŭ, kontraŭ") kiam havus alian gramatik'ilan voston poste ("preskaŭa, antaŭe, kontraŭi") mal'aperas ("preska, ante, kontri"). Mi iam vidis ĉi aferon de alia skrib'isto kaj opiniis ĝin bona.


Se volas ke mi tradukas cian verkon inter la esperanta, angla, sveda kaj (se iom facilas) la japana, ne hezitu ret'poŝti min. Simile, se volas ke Johanna NYSTRÖM desegnas bildojn por cia libro, bon'vole ret'poŝtu min.


Sequoia EDWARDS (la traduk'isto)


2019.01.21 Upsalo, Sved'lando


Ret'poŝto: sequoia @ sedwards . net
Tvitero: magipojken

Aliaj Libroj de la Traduk'isto:


"La Chinuka Interlingvo Per Esperanto",
Lern'libro, gramatiko kaj vort'aro pri preskaŭ-for'mortita lingvo usona.


"Kiel Traduku Esperanten",
Ideoj, konsiloj kaj sugestoj al problemoj renkontate kiam oni tradukas al la esperanta. Kun ekzemploj el la angla, japana kaj ĉinuka inter'lingvo.


"How to Translate to Esperanto",
Angle la supera libro.


"Hejtokiomo de Unuiĝo" (Traduko)

Aer'ŝip'estr'ino kaj sia amato.

Rakonto.


"Tavaso, ci ŝajne supozas ke mi zorgas pri ciaj opinioj." Fi'anĝelo re'klinis trankvile sid'ile, levante glitan, akran du'on'brovon al li moke. "Mi ne eĉ povas imagi kial ci tiel pensas."


Lia esprimo koler'eta tiom ne'daŭris ke sciis ke ŝi ŝajn'igus mal'rimarki ĝin. Li sciis ke plaĉ'igas ŝin rigardi lian koler'adon sid'ile, ne'povante kontri ŝiajn ordonojn, kaj permesis ŝin ĝui ek'fieron. Pri tiu ek'fiero bedaŭr'igos ŝin — tro'volo ja estas lia laboro'fako, ĉu ne.


"Bone. Mi paŭz'endos iujn projektojn, pri kelkajn ci de'profitos." Ŝi ne ja log'iĝus, sed ĉagren'iĝus. Fi'anĝelo gracie glut'etis la or'koloran vinon si kiel'donace portis ŝin, almenaŭ ja vizaĝe ne mal'trankvila.


"Ci ĉiam opinias cin tre estim'inda."


"Danke al bon'egaj kialoj. Mia nuna projekto ven'igos nin estim'indan kiomon da interes'indoj."


"Ja tiu ulo ne endas plu afer'umojn." Ŝia trankvila mieno ek'fend'iĝis klinante al li. "Vere, Tavaso, ĵus nune li ja for'lekus fekon cia'mane savi sin." Ili parol'paŭzis imagi ĉi aferon, la ambo tremantaj ekcite. Tavaso frotis sian man'platon per la dik'fingro de alia mano. Fi'anĝelo re'klinis sid'ilen kaj metis sur'tablen sian vino'tason. Ho, ne, ŝi anstate re'plen'igos ĝin. "Ĉi ulo ne samas," ŝi diras, re'en'manante la tason. "Estas soci'rifuĝ'ulo, preskaŭ sen'ĝu'ulo, sed ne ism'ano."


"Do kred'eble facilus logi."


"Oni tiel supozus." Ŝi glutis pensante. "Oni tiel mal'pravus. Demon'reĝo mal'sukcesis." Demon'reĝo fak'estras "Deziro", kaj tre lertas sia'labore. Tavaso kun'premis siajn lipojn pensante; Fi'anĝelo ŝajne volas ĉi viron fervore, afero kiu interes'igas lin. Ŝi ne klar'diris pri ja kial tiom fervoras, nur informis ke li iom tenas intereson, kiu ek'koler'et'igis Tavason.


"Kaj cia'opinie Tro'volo mal'problem'igus pri viro kiu ne eĉ zorgas glad'emi siajn vestojn?" Li iam vidis foton, kaj kvankam la vira ja korp'aspekto plaĉas ties rest'aĵo aĉe estas sen'zorgitaj mal'belaj ĉifonoj, tavolate ĝis vid'iĝas nur la kvazaŭ'formo korpa. Tavaso glitis manon de'kole al'sube sia tut'pura lan'aĵa bon'vesto, kaŝ'serĉante rifuĝon de la vest'aĵ'uma aĉ'aĵo kiu baldaŭ sen'dube venos lin.


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-5 show above.)